Kompenzace za zpoždění letu & ztrátu zavazadla

Získejte od aerolinky až 130 tis. Kč jako odškodnění. Platí to i pro lety až šest let zpětně.

14 100 Kč

Průměrná kompenzace našich klientů

25%

Naše odměna pouze při doručení kompenzace

4+

Roky zkušeností s aerolinkami po celém světě

Spodní vlnovka
Background overlay

Co o nás říkají naši klienti


Jak to funguje

Nechte spravedlnost na nás

Úspěšně vyřešíme 90% případů. Veškerá rizika neseme sami, za což si v případě zajištění kompenzace necháváme 25% z přijaté částky (plus DPH). V průměru nám vyřešení případu trvá 3 měsíce.

front-img_alt-process_1

Ověřte své nároky

Prozraďte nám detaily vaší rezervace, zodpovězte pár jednoduchých otázek a zjistěte, na co máte nárok a jak se v dané situaci chovat.

front-img_alt-process_2

Dejte nám zelenou

Elektronicky podepište naši plnou moc a nahrajte potřebné dokumenty (rezervační detaily, zavazadlový štítek, účtenky za mimořádné výdaje, apod.).

front-img_alt-process_3

Prosadíme vaše práva

Práva cestujících máme v malíčku a umíme s aerolinkami efektivně vyjednávat. Začínáme mimosoudně, ale pokud je to nutné, vezmeme váš případ i k soudu.

front-img_alt-process_3

Peníze na váš účet

Jakmile kompenzaci od aerolinky obdržíme, necháme si 25% jako naši odměnu a zbývající část okamžitě odešleme na váš bankovní účet.


Právo

Rozumějte svým právům

Pokud je aerolinka registrována na území Evropské unie, musí se vždy řídit pravidly Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Mimoevropské aerolinky nařízení musí respektovat též, ale pouze při letech odlétajících z EU.

Zároveň práva cestujících ošetřuje Montrealská úmluva, která je platná téměř po celém světě. Stanovuje horní limit odpovědnosti aerolinky za způsobenou škodu, a to ve výši 130 tis. Kč. Znamená to, že aerolinky vás musí kompenzovat částkou odpovídající výši přiměřených výdajů nebo prokazatelné škodě, a to až do této výše.

Zpoždění letu

V souladu s nařízením EC261 můžete v případě zpoždění letu získat kompenzaci až 15 400 Kč, a to při splnění následujících podmínek:

 • Dorazili jste do cíle (v rámci stejné letenky) o více jak 3 hodiny později oproti původnímu plánu.
 • Důvod zpoždění letu nepatří do kategorie mimořádných okolností (špatné počasí, bezpečností rizika, apod.).

Pokud zpoždění přesáhne alespoň 2 hodiny, aerolinka vám musí bezplatně nabídnout občerstvení. Pokud je nutné vyčkat na odlet do následujícího dne, aerolinka vám musí zajistit bezplatné hotelové ubytování společně s dopravou do hotelu. Pokud zpoždění letu přesáhne 5 hodin, můžete odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz za letenku.

Pokud váš let nespadá do působnosti nařízení EC261, můžete stejně jako v případě zrušení letu využít práv plynoucích z Montrealské úmluvy.

 • Můžete získat odškodnění až do výše 130 tis. Kč. Jde o odškodnění za přiměřené a prokazatelné výdaje (např. účtenkami) za škodu způsobenou zpožděním letu.
 • Pokud škodu nemůžete jednoznačně prokázat, raději s finanční kompenzací nepočítejte a požádejte aerolinku alespoň o bonusové body do věrnostního programu.

Zjistit více

Zrušení letu

V souladu s nařízením EC261 můžete v případě zrušeného letu získat kompenzaci až 15 400 Kč, a to při splnění následujících podmínek:

 • Ke zrušení letu dojde ve lhůtě kratší jak 14 dní před plánovaným odletem.
 • Důvod zrušení letu nepatří do kategorie mimořádných okolností (špatné počasí, bezpečností rizika, apod.).

Nařízení EC261 navíc poskytuje další ochranu:

 • Bez ohledu na důvod zrušení letu si vždy můžete vybrat mezi vrácením peněz za letenku a poskytnutím náhradního letu při nejbližší příležitosti. Vrácením peněz za letenku dojde ke zrušení kupní smlouvy mezi vámi a aerolinkou a musíte se tak o sebe dále postarat sami. Z tohoto důvodu může být mnohdy výhodnější zvolit druhou možnost, poskytnutí náhradního letu.
 • Pokud ke zrušení letu dojde bezprostředně před jeho odletem, aerolinka vám musí bezplatně poskytnout občerstvení. Pokud poletíte náhradním letem v průběhu dalších dní, aerolinka vám musí zajistit hotelové ubytování společně s dopravou do hotelu. To vše zcela zdarma.

Pokud váš let nespadá do působnosti nařízení EC261, můžete stejně jako v případě zpoždění letu využít práv plynoucích z Montrealské úmluvy.

 • Můžete získat odškodnění až do výše 130 tis. Kč. Jde o odškodnění za přiměřené a prokazatelné výdaje (např. účtenkami) za škodu způsobenou zrušením letu.
 • Pokud škodu nemůžete jednoznačně prokázat, raději s finanční kompenzací nepočítejte a požádejte aerolinku alespoň o bonusové body do věrnostního programu.

Zmeškání navazujícího letu

Abyste v případě zmeškání navazujícího letu vůbec mohli o kompenzaci začít uvažovat, musí být dané lety v rámci jedné rezervace (stejný PNR kód je u všech navazujících letů stejný).

Při zjišťování nároku na kompenzaci tedy vždy vycházejte z prvního letu, který zapříčinil zmeškání navazujícícho letu - ať už jde o zpoždění letu, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu. V souladu s nařízením EC261 máte nárok na kompenzaci pokud:

 • Dorazili jste do cíle o více jak 3 hodiny později oproti původnímu plánu.
 • Důvod zpoždění nepatří do kategorie mimořádných okolností (špatné počasí, bezpečností rizika, apod.).
 • Byl vám odepřen nástup na palubu letadla proti vaší vůli.

Pokud váš let nespadá do působnosti nařízení EC261, můžete stejně jako v případě zpoždění či zrušení letu využít práv plynoucích z Montrealské úmluvy.

 • Můžete získat odškodnění až do výše 130 tis. Kč. Jde o odškodnění za přiměřené a prokazatelné výdaje (např. účtenkami) za škodu způsobenou zmeškáním letu.
 • Pokud škodu nemůžete jednoznačně prokázat, raději s finanční kompenzací nepočítejte a požádejte aerolinku alespoň o bonusové body do věrnostního programu.

Zjistit více

Odepření nástupu na let

Stává se, že někteří cestující se k odletu nedostaví. Z toho důvodu aerolinky běžně prodávají více míst než jaká je kapacita letadla. Pokud ale všichni cestující k odbavení letu přijdou, aerolinka má práva odepřít vám nástup na palubu.

 • V souladu s nařízením EC261 vás aerolinka musí kompenzovat částkou mezi 6 400 Kč a 15 400 Kč, a to v závislosti na délce letu.
 • V případě letů odlétajících z USA se částka ještě navyšuje. Kompenzace v takovém případě činí 400% ceny letenky, maximálně ovšem 31 000 Kč.

Zjistit více

Ztráta zavazadla

Pokud vaše zavazadlo nedorazí na cílové letiště, musíte postupovat podle následujících kroků:

 • Najděte přepážku s označením Baggage Claim a vyplňte protokol o zpoždění zavazadla - tzv. Property Irregularity Report (PIR).
 • Běžte si koupit potřebné věci. Přestože je odpovědnost aerolinek většinou omezena částkou 36 tis. Kč (v případě amerických letů jde o částku 75 tis. Kč), kompenzace se vztahuje pouze na přiměřené výdaje. Pokud se tedy jedná o drahou věc a její potřebnost může být sporná, raději zvažte její zapůjčení. Nápověda - průměrná kompenzace za zpoždění zavazadla, kterou pro naše klienty získáváme, se pohybuje kolem 7 700 Kč.
 • Uchovejte originální účtenky a kdykoliv je to možné, plaťte svojí vlastní platební kartou. Mějte na paměti, že pro získání kompenzace musíte způsobenou škodu prokázat.
 • Vyčkejte na doručení zavazadla. Obvykle se tak stane do několika dní. Požadujte, aby aerolinka zavazadlo doručila až do místa vašeho pobytu. Pokud se zavazadlo nepodaří najít do 21 dní, je považováno za ztracené a můžete tak nárokovat kompenzaci jak za obsah zavazadla tak za samotné zavazadlo.
 • Jakmile je zavazadlo doručeno, nejpozději do 21 dní ode dne doručení je nutné aerolince odeslat oficiální žádost o kompenzaci.

Zjistit více

Refundace nevyužitých letenek

Může se vám stát, že na zakoupený let nemůžete nastoupit. Může to být z následujících důvodů:

 • Jste nemocní
 • Dorazili jste na letiště pozdě
 • Změnili se vaše plány
 • Máte propadlá víza

Dokud se k danému letu neodbavíte nebo jeho rezervaci nezměníte na jiný let, měli byste od aerolinky obdržet alespoň částečnou refundaci. Platí to i pro tzv. nerefundovatelné letenky, což jsou ve většině případů ty nejlevnější.

Zjistit více

Přečtěte si náš blog

Jsme experti na práva cestujících v letecké dopravě a píšeme pro cestující. S námi od aerolinek již nikdy nepřijmete obyčejný voucher na jídlo.

Občas pořádáme soutěže o letenky.

Občas pořádáme soutěže o letenky.

front-img_alt-comment
front-img_alt-wave_5_top
front-img_alt-curved_line_1