1Lety

2Nároky

3Cestující

Přehled

Detaily původních letů

Jakmile budeme znát detaily vašich původních letů, můžeme přistoupit k vyhodnocení nároků na kompenzaci. Dokážeme pracovat i s nároky pro lety až šest let zpětně.

Číslo letu je volitelná položka, ale...

Pokud číslo letu zadáte, daný let sami zkontrolujeme a vyhodnotíme vaše nároky bez nutnosti zadávat další údaje. Celý proces tím výrazně urychlíte.