Jak vám můžeme pomoct?

Snažíme se, abyste veškeré potřebné informace našli přímo na našem webu. Je nám ale jasné, že vše nelze vyřešit automatizovaně.

Průměrný čas potřebný k vyřízení celého případu se u nás pohybuje kolem 13 týdnů. Do té doby buď kompenzaci získáme anebo rozhodneme, že bude potřeba záležitost řešit soudní cestou. Soudní řízení je pak nevyzpytatelný proces, který někdy může trvat roky a není v naší moci záležitost urychlit.
Budeme vás informovat okamžitě, jakmile se objeví nějaká nová skutečnost, třeba když aerolinka akceptuje nároky anebo usoudíme, že je potřeba řešit záležitost žalobou. Jde o právní proces, kdy aerolinkám musíme dát čas na vyjádření. Může se tedy stát, že od nás pár měsíců neuslyšíte. Neznamená to ovšem, že na případu nepracujeme, právě naopak.
Na odměnu máme nárok pouze pokud odškodnění od aerolinky získáme. Vše je pro vás tedy zcela bez rizika. Ze získané částky si ponecháme 25%. Pokud se ukáže, že je k vyřešení případu nutné zahájit soudní řízení, základní poplatek se navýší o dalších 25%. O tomto navýšení vás ovšem předem informujeme, stejně tak jako o jiných klíčových aktivitách. Pokud jste navíc občanem Evropské Unie, musíme k výsledné částce připočítat i DPH.
Při prosazování vašich nároků vás právně zastupujeme před třetími stranami (aerolinky, soudy). K tomu potřebujeme platnou plnou moc. Ve většině případů je k jejímu zajištění dostačující elektronický podpis, který snadno vytvoříte na našem webu zdarma. Pokud je v průběhu procesu třetí stranou vyžádán jiný typ podpisu, upozorníme vás a poradíme, jak vhodný podpis zajistit.
ClaimAir není aerolinka. Fungujeme jako prostředník mezi cestujícími a aerolinkami. Obhajujeme práva cestujících, když jsou jejich nároky splatné. Díky našim odborným znalostem víme, jak zajistit aby byl celý proces efektivní a jeho výsledek úspěšný.
Ano, na rozdíl od konkurence v ClaimAir pro svoji činnost využíváme právní rámce, které jsou použitelné po celém světě. Konkrétní nároky nicméně závisí na detailech letu a dalších aspektech. Jednoduše zkontrolujte své nároky s použitím naší aplikace.