Podmínky stanovené v těchto B2B Podmínkách používání mají stejný význam, jako je dáno v Podmínky Používání.

Podmínky dané Podmínkami používání se vztahují ve stejném znění i na Affiliate Partnerství.

1 Definice

“ClaimAir”: ClaimAir s.r.o., se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 04839692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 254500.

“ClaimAir webová stránka”: Webová stránka provozována ClaimAir na adrese http://www.claimair.com nebo htttp://claimair.com

“Affiliate Partnerství”: Partnerství upřesněno v těchto Podmínkách používání

“Affiliate Formulář”: Formulář nacházející se na webových stránkách ClaimAir pro účely registrace do Affiliate Partnerství.

“Affiliate”: Společnost nebo jednotlivec, který vstoupí do Affiliate Partnerství prostřednictvím Affiliate Formuláře.

“Affiliate Odkaz”: Unikátní hyperodkaz vytvořený pro Affiliate partnera pro účely přesměrování zákazníka na webové stránky ClaimAir. Affiliate Odkaz umožňuje ClaimAir rozlišit zdroje přístupu na webové stránky za účelem vyhodnocení Affiliate Partnerství.

“Vyhodnocení Affiliate Partnerství”: Zpráva ve formě tabulky, shrnující počet přístupů na webové stránky ClaimAir přes partnerův Affiliate Odkaz.

“Návštěvník Affiliate odkazu”: Uživatel nebo klient, který přišel na webovou stránku ClaimAir přes Affiliate Odkaz.

2 Affiliate Partnerství

Jakmile je odeslán Affiliate Formulář a potvrzen od ClaimAir, Affiliate Odkaz je aktivován a odeslán Affiliate partnerovi.

Affiliate Odkaz poskytne potenciálním uživatelům nebo klientům cestu na webové stránky ClaimAir za účelem využití služeb poskytovaných ClaimAir. Jakmile návštěvník Affiliate Odkazu přijde na webovou stránku ClaimAir, sledovací cookie se nastaví do internetového prohlížeče návštěvníka. Cookie je aktivní po 1 den což znamená, že potencionální klient musí projít procesem do jednoho dne od přístupu přes Affiliate Odkaz, aby byl vyhodnocen jako Návštěvník Affiliate odkazu.

ClaimAir bude Affiliate partnera informovat o průběhu Affiliate Partnerství jednou měsíčně, odesláním Vyhodnocení Affiliate Partnerství.

ClaimAir si vyhrazuje právo na ukončení Affiliate Partnerství bez udání jakéhokoliv důvodu. Může tak nastat z důvodu nečinnosti Affiliate partnera nebo z důvodu porušení jednoho či více Podmínek používání. Affiliate partner je vždy informován o takovém rozhodnutí.

Affiliate partner může ukončit Affiliate Partnerství kdykoliv, odesláním dopisu nebo emailu informujícím o takové skutečnosti.

3 Poplatky za Affiliate Partnerství

Affiliate partner je odměněn poplatkem ve výši 3% z celkově obdržené Kompenzace Klienta, který přišel přes příslušný Affiliate Odkaz.

Nárok na Poplatek za Affiliate Partnerství vzniká dnem obdržení Kompenzace na účet ClaimAir.

4 Platby

Jakmile získá Affiliate partner částku alespoň 100 EUR (jedno sto) přes příslušné Affiliate Partnerství, ClaimAir odešle danou částku během prvních deseti dnů následujícího měsíce, kdy bylo dané částky dosaženo.

Platby jsou převáděny Affiliate partnerovi přes služby upřesněny v Části 9 – Způsob Platby v Podmínkách používání a to za stejným pravidel a podmínek.

Veškeré platby jsou fakturovány a jsou předmětem DPH, o čemž musí být obě strany včasně informovány. Affiliate partner je zodpovědný za správné zaúčtování Affiliate Poplatků a DPH z nichž pramenících.

5 Propagace

ClaimAir stejně tak jako Affiliate partner jsou oprávněni používat logo druhé strany pro marketingové účely v souvislosti s Affiliate Partnerství.

6 Duševní Vlastnictví

Webová strána a její obsah a její funkce jsou vlastněny ClaimAir a jsou chráněny mezinárodním autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a dalším příslušným právem souvisejícím s Duševním vlastnictvím.

Affiliate partner se zavazuje, že neporuší žádné z práv Duševního Vlastnictví, které by mohlo jakýmkoliv způsobem poškodit ClaimAir.

Chcete znát benefity, které vaší společnosti
partnerství může přinést?
Zjistěte více